Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể đến mua hàng và được tư vấn cụ thể về thuốc và cách sử dụng thuốc, tìm địa chỉ của cửa hàng tại đây
Làm sao để biết tình trạng đơn hàng của tôi?2021-12-29T17:13:47+07:00Bạn chọn Tài khoản của tôi > Đơn hàng > Tình trạng đơn hàng sẽ hiển thị ở màn hình này
Khi đặt hàng lần đầu, thông tin tài khoản của quý khách sẽ được khởi tạo
Sau khi đăng nhập, tại màn hình Tài khoản của tôi, quý khách chọn Đơn hàng để xem và chỉnh sửa đơn hàng
Hàng đã mua được đổi trả miễn phí trong thời hạn 30 ngày, chi tiết xem tại Chính sách đổi trả