FAQs

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể đến mua hàng và được tư vấn cụ thể về thuốc và cách sử dụng thuốc, tìm địa chỉ của cửa hàng tại đây
Bạn chọn Tài khoản của tôi > Đơn hàng > Tình trạng đơn hàng sẽ hiển thị ở màn hình này

Khi đặt hàng lần đầu, thông tin tài khoản của quý khách sẽ được khởi tạo

 

Sau khi đăng nhập, quý khách có thể vào đường dẫn Tài khoản của tôi để thay đổi thông tin

Sau khi đăng nhập, tại màn hình Tài khoản của tôi, quý khách chọn Đơn hàng để xem và chỉnh sửa đơn hàng

Hàng đã mua được đổi trả miễn phí trong thời hạn 30 ngày, chi tiết xem tại Chính sách đổi trả