Cùng nhau hợp tác phát triển

CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN

Tiết kiệm chi phí, thúc đẩy doanh số bán hàng, phát triển hệ thống với chi phí thấp, tham gia vào cộng đồng kinh doanh với lượng dữ liệu khách hàng lớn và độ bao phủ thị trường rộng khắp.

TRÌNH TỰ THAM GIA HỢP TÁC

1. Đăng ký thông tin 

Quí đối tác đăng ký nguyện vọng hợp tác, cung cấp thông tin liên hệ và sản phẩm kinh doanh


2. Chúng tôi tiếp nhận thông tin, đánh giá và liên hệ phối hợp

Căn cứ vào phân loại sản phẩm và  khả năng hợp tác, chúng tôi sẽ liên hệ trao đổi hợp tác cụ thể

3. Ký kết thỏa thuận hợp tác

Hai bên thống nhất các cơ chế hợp tác, phối hợp, giao hàng, thanh toán… mô tả chi tiết trong thỏa thuận


4. Triển khai hợp tác theo kế hoạch

Chúng tôi triển khai mô hình kinh doanh và thường xuyên phối hợp với quý đối tác trong suốt quá trình hợp tác theo thỏa thuận đã ký kết

Tham gia hợp tác ngay hôm nay


ĐĂNG KÝ