Nhau thai cừu đỏ Rebirth Red Placenta Black Label 100 viên

698.300 

Rebirth Black Label Red Placenta Natural Plus 3000mg lọ 100 viên. Mỗi viên nang chứa chiết xuất nhau thai tự nhiên, coenzym Q10 có khả năng tái tạo tế bào

Nhau thai cừu đỏ Rebirth Red Placenta Black Label 100 viên

698.300 

So sánh