Chuyên mục COVID-19

Hướng dẫn F0 tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà

Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được danh sách F0, Cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà được phân công quản lý F0 phải tiếp cận F0 hoặc gia đình F0 để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà. Trong trường hợp F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà; cấp phát thuốc điều trị COVID-19 theo quy định, cụ thể như sau:

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Nhiệt kế

Việc cần làm

 • Mục danh sách #1
 • Mục danh sách #2
 • Mục danh sách #3
 • Mục danh sách #1
 • Mục danh sách #2
 • Mục danh sách #3

Việc không nên làm

 • Mục danh sách #1
 • Mục danh sách #2
 • Mục danh sách #3

Việc không nên làm

 • Mục danh sách #1
 • Mục danh sách #2
 • Mục danh sách #3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *